หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Celebrating 100 years of Nelson Mandela: Champion of Peace and Reconciliation”โดย H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Celebrating 100 years of Nelson Mandela: Champion of Peace and Reconciliation”โดย H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

admin interaffairs
2019-01-15 21:51:10

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย ขอเชิญ นักศึกษาและอาจารย์ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Celebrating 100 years of Nelson Mandela: Champion of Peace and Reconciliation”โดย H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 17มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ณ ห้องช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1251