หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มรภ.สวนสุนันทา นำโดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ได้เดินทางไปดูงานด้านวิเทศที่มรภ.เชียงราย และ ม.แม่ฟ้าหลวง
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มรภ.สวนสุนันทา นำโดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ได้เดินทางไปดูงานด้านวิเทศที่มรภ.เชียงราย และ ม.แม่ฟ้าหลวง

SSRU ADMIN
2018-08-21 14:08:22

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มรภ.สวนสุนันทา นำโดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ได้เดินทางไปดูงานด้านวิเทศที่มรภ.เชียงราย และ ม.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การดูงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน และแนวความคิดของงานด้านวิเทศจากมหาวิทยาลัยทั้งที่ออกนอกระบบ และทั้งที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มรภ.เชียงราย และ หัวหน้าส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง ที่ให้การต้อนรับ และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง