หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

admin interaffairs
2020-02-28 16:46:12

วันที่ 9 มกราคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์      ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร