หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การบรรยายพิเศษ “Celebrating 100 years of Nelson Mandela: Champion of Peace and Reconciliation” โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย,ลาว,พม่า,กัมพูชา
การบรรยายพิเศษ “Celebrating 100 years of Nelson Mandela: Champion of Peace and Reconciliation” โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย,ลาว,พม่า,กัมพูชา

admin interaffairs
2019-01-21 12:09:09

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย และ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Celebrating 100 years of Nelson Mandela: Champion of Peace and Reconciliation” โดย H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 17มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา