หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดงานเลี้ยงส่งให้กับน้องๆจาก DMU
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดงานเลี้ยงส่งให้กับน้องๆจาก DMU

SSRU ADMIN
2018-08-21 14:15:00


ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดงานเลี้ยงส่งให้กับน้องๆจาก DMU ในโครงการ Teach English In Thailand 2018 รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง SSRU and DMU ประเทศอังกฤษ