หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การฉลองในวาระ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
การฉลองในวาระ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส

admin interaffairs
2019-09-27 19:04:29

วันที่ 2 กันยายน 2562 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วม “การฉลองในวาระ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์โดยนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายฌาก    ลาปูฌ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ Agence Française de Développement (AFD) ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืน