หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ฝ่ายวิเทศฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19
จากสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ใ ...
2020-03-10 09:06:59
ฝ่ายวิเทศฯ แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพัน ...
2020-03-04 12:24:12
งานวันรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากลขององค์การสหประชาชาติ
วันที่ 28 มกราคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพั ...
2020-02-29 11:50:28
สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการไอที
วันที่ 22 มกราคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพั ...
2020-02-29 11:31:11
สวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
วันที่ 22 มกราคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพั ...
2020-02-29 11:27:31
สวัสดีปีใหม่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
วันที่ 21 มกราคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพั ...
2020-02-29 11:18:18
กิจกรรม OGME School Tour #1
วันที่ 20 มกราคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท OGME Entertainment จำกัด, โรงเรียนสาธิตมหาวิท ...
2020-02-29 11:09:42
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 14-15 มกราคม 2563 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วม “ ...
2020-02-29 11:05:26
สวัสดีปีใหม่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
วันที่ 16 มกราคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ พ.ต.ต.หญิงสุวพร จันท ...
2020-02-29 10:52:26
สวัสดีปีใหม่เดอะเจแปนฟาวน์เดชั่น
วันที่ 15 มกราคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์เธียรชัย หลิมเจริญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะม ...
2020-02-29 10:29:16
ข่าวย้อนหลัง