หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

สรุปโครงการ English Volunteers Program
วันที่ 19 กันยายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาจากเดอมองฟอร์ท ได้เข้าพบนายกร ทัพพะรังสี นายกสภาม ...
2019-09-27 19:25:35
การบรรยายพิเศษ “เรียนรู้การอ่านตัวอักษรภาษาเกาหลี”
วันที่ 19 กันยายน 2562 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในการบร ...
2019-09-27 19:21:30
การประชุมร่วมกับสถานฑูตแอฟริกาใต้
วันที่ 17 กันยายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัม ...
2019-09-27 19:14:31
การฉลองในวาระ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
วันที่ 2 กันยายน 2562 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วม “ ...
2019-09-27 19:04:29
แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพ ...
2019-09-27 18:55:04
การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Peers Club Universiti Teknologi Mara Kedah Malaysia
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จัด “การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Peers Clu ...
2019-09-27 18:38:46
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 นางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมห ...
2019-09-27 18:32:24
การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย-เกาหลี
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ Monthly Publication of Art & Culture Han Woori V ...
2019-09-27 18:26:42
การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัด “การต้อนร ...
2019-09-27 18:21:04
การปฐมนิเทศโครงการ English Volunteers Program
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จัด “การต้อนรับนักศึกษาโครงการ English Volun ...
2019-09-27 18:03:03
ข่าวย้อนหลัง