หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

งานฉลองวันชาติอิสราเอล ครบรอบ 71 ปี
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วม &ldquo ...
2019-05-30 13:23:49
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 120 ท่านจาก Xiangsihu College of Guangxi University
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึ ...
2019-05-29 15:44:55
การประชุม Thailand Internationalization Forum (TIF)
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ตัวแทนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุม ...
2019-03-22 15:09:04
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลีครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ...
2019-03-11 10:57:07
การบรรยายพิเศษ “Celebrating 100 years of Nelson Mandela: Champion of Peace and Reconciliation” โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย,ลาว,พม่า,กัมพูชา
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย และ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมกา ...
2019-01-21 12:09:09
โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ"
โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ&quo ...
2019-01-15 22:00:14
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Celebrating 100 years of Nelson Mandela: Champion of Peace and Reconciliation”โดย H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย ขอเชิญ นักศึกษาและอาจารย์ ร่วมฟัง ...
2019-01-15 21:51:10
the celebration of the Centenary of the 100 Years of former President Nelson Mandela
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติเชิญจากสถ ...
2018-11-15 12:51:41
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่1 ประจำปี 2560
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 Wonderful Workout ...
2018-11-02 14:39:18
ข่าวปัจจุบัน